6 setembre de 2010 a les 9:36

S’obren les inscripcions de l’Itinerari d’Acollida Lingüística

Per aquest curs 2010-2011 s’ofereixen cursos de català d’acollida, d’alfabetització, cursos oficials del Consorci de Normalització Lingüística i tallers complementaris per poder cobrir tot tipus de necessitats. Les inscripcions es poden fer de dos quarts de deu del matí fins a les dotze els dies feiners i de set a nou del vespre els dimarts. Les inscripcions s’han de formalitzar a les Escoles Velles, al carrer Coll i Veí, 14, que és també el punt on s’informa d’aquests serveis.
L’Oficina de Català, del Consorci de Normalització Lingüística, ofereix cursos a majors de 18 anys que volen aprendre català o millorar-ne els coneixements. Hi ha diferents nivells: inicials o bàsics, elementals, intermedis i de suficiència i superiors.
L’Aula d’Adults de l’Ajuntament de la Bisbal ofereix cursos d’alfabetització i de conversa en diferents nivells. Els cursos van adreçats a persones majors de 16 anys que vulguin aprendre o perfeccionar la llengua catalana. 
El Taller d’Autonomia, del Consell Comarcal del Baix Empordà, ofereix atenció de primera acollida a la població nouvinguda que desconeix els serveis i la llengua. L’objectiu és donar a conèixer l’entorn on s’ha vingut a viure per fomentar l’autonomia i la convivència. El taller ofereix xerrades de professionals dels diferents serveis, sortides per conèixer l’entorn i espais de conversa i coneixement molt bàsic de la llengua catalana.
El Taller d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC) és un servei de Càritas interparroquial de la Bisbal adreçat a persones nouvingudes que els ofereix la possiblitat d’entendre i parlar català i de relacionar-se en aquesta llengua amb altres persones del seu entorn. El servei disposa de guarderia on s’atenen els infants en edats no escolar i on es procura educar en valors a través del joc i de les relacions interpersonals.
 
Podeu tenir més informació consultant l’apartat d’Educació de www.labisbal.cat i trucant als telèfons 972 64 34 90 (Oficina de Català de la Bisbal), 972 64 67 37 (Aula d’Adults de l’Ajuntament de la Bisbal), 972 64 37 43 (Càritas), i el 972 64 29 05 (Consell Comarcal del Baix Empordà).