23 maig de 2020 a les 21:32

S’obren les inscripcions pel curs 2020-21 de l’Escola Infantil Municipal El Tren Petit de la Bisbal

|

Del 25 del maig al 3 de juny es poden fer les inscripcions pel curs 2020-21 de l’Escola Infantil Municipal El Tren Petit de la Bisbal. Enguany es faran telemàticament i, en el cas que no sigui possible, es podran efectuar de manera presencial. L’escola infantil municipal El Tren Petit acull nens i nenes a partir de quatre mesos i fins als 3 anys: seguint aquest link es pot consultar informació en línia de la llar d’infants.

Per efectuar les inscripcions de manera telemàtica, cal accedir a aquest enllaç, omplir la sol·licitud i enviar la documentació necessària escanejada o fotografiada al correu trenpetit@labisbal.cat. La documentació requerida és: fotocòpia de llibre de família, fotocòpia del DNI o NIE de progenitors/es o tutors/es legals i de l’infant (si en té), fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental, fotocòpia de la targeta sanitària, fotocòpia del carnet de vacunes i fotocòpia on consti el titular i el número de compte bancari (amb l’IBAN).

En el cas que no es puguin fer telemàticament, es poden tramitar inscripcions presencialment a la llar d’infants bisbalenca de l’1 al 3 de juny. Per fer-ho caldrà demanar cita prèvia al telèfon 972 64 16 05 i assistir-hi amb la documentació necessària fotografiada o escanejada. Es demana assistir-hi de manera individual (si és possible) i dur la protecció necessària.

.