18 gener de 2011 a les 8:58

S’obren les inscripcions per als cursos de català que organitza l’Itinerari d’Acollida Lingüística

L’Ajuntament de la Bisbal a través de l’aula d’adults i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consorci de Normalització Lingüística i Càritas, porten a terme des del 2007 un projecte d’acollida lingüística en llengua catalana a la Bisbal. L’Itinerari d’Acollida Lingüística (IAL) és una iniciativa que pretén afavorir la coordinació de tots els agents que treballen per a la formació lingüística en llengua catalana a la Bisbal. 
L’Oficina de Català, del Consorci de Normalització Lingüística, ofereix cursos a majors de 18 anys que volen aprendre català o millorar-ne els coneixements. Hi ha diferents nivells: inicials o bàsics, elementals, intermedis i de suficiència i superiors.
L’Aula d’Adults de l’Ajuntament de la Bisbal ofereix cursos d’alfabetització i de conversa en diferents nivells. Els cursos van adreçats a persones majors de 16 anys que vulguin aprendre o perfeccionar la llengua catalana.
 
El Taller d’Autonomia, del Consell Comarcal del Baix Empordà, ofereix atenció de primera acollida a la població nouvinguda que desconeix els serveis i la llengua. L’objectiu és donar a conèixer l’entorn on s’ha vingut a viure per fomentar l’autonomia i la convivència. El taller ofereix xerrades de professionals dels diferents serveis, sortides per conèixer l’entorn i espais de conversa i coneixement molt bàsic de la llengua catalana.
El Taller d’Acollida Lingüística i Cultural (TALC) és un servei de Càritas interparroquial de la Bisbal adreçat a persones nouvingudes que els ofereix la possibilitat d’entendre i parlar català i de relacionar-se en aquesta llengua amb altres persones del seu entorn. El servei disposa de guarderia on s’atenen els infants en edats no escolar i on es procura educar en valors a través del joc i de les relacions interpersonals.
Des de l’IAL s’ofereix el nivell adequat per cada persona des de tallers d’acollida i conversa, passant per l’alfabetització o per cursos oficials de català del Consorci, amb la intenció de cobrir tot tipus de necessitats pel que fa a l’aprenentatge de la llengua.
 
També s’ofereixen sessions de coneixement de l’entorn per tal de promoure el coneixement de la societat d’acollida i afavorir l’autonomia de les persones.
En el marc d’aquest coneixement de l’entorn, s’ha valorat també la necessitat de que les persones nouvingudes a la Bisbal coneguin el poble, la història i els llocs més emblemàtics del municipi on han vingut a viure.