12 febrer de 2016 a les 9:41

SÓC RESPONSABLE – Identifica i esterilitza el teu animal

Per què identificar?

És obligatori per llei.

Trobaràs el teu animal més fàcilment si es perd.

Per què esterilitzar?

Estalviaràs molèsties i diners en el futur

Milloraràs la salut de l’animal

Col.labores amb el control de la natalitat

Disminueixen els abandonaments

Disminueix la despesa pública en gestió d’abandonaments

Identificar i esterilitzar el teu animal és beneficiós

Per a tu: perquè t’estalviaràs molèsties i diners en el futur

Per al teu animal: perquè gaudirà de millor salut física i psicològica

Per a l’espècie canina i felina: perquè ajudaràs a mantenir el control de la població i a disminuir els abandonaments

Per a les entitats protectores: perquè ajudaràs a disminuir l’entrada d’animals als refugis i centres d’acollida

Per a la societat: perquè els animals abandonats poden representar un perill per a ells mateixos i per a les persones, perquè la gestió dels abandonaments genera despesa pública, perquè fomentar el respecte envers els éssers vius ens dignifica com a persones.

Campanya d’identificació de gossos, gats i/o fures Preus promocionals