29 setembre de 2020 a les 16:26

Sorea revisarà de manera personalitzada les reclamacions per la facturació durant l’estat d’alarma

Durant l’estat d’alarma provocat per la Covid-19, atesa la impossibilitat de fer lectures dels comptadors, es van fer terme lectures estimades de les persones usuàries del servei durant el segon trimestre 2020.  No es van fer aquestes lectures, com a mesura de contenció davant la pandèmia del coronavirus, al considerar que promoure la circulació d’operaris lectors per tot el municipi era un risc de transmissió de la pandèmia que s’havia d’evitar.

Segons ha informat Sorea, l’estimació de les lectures es va fer estimant un consum a cada contracte igual al del mateix període de l’any anterior, excepte en les pòlisses identificades amb algun tipus d’activitat que havia quedat restringida pel decret, per exemple bars, restaurants, hotels o escoles. En aquest cas es va estimar un consum de 0 m3 des d’abril a maig. En el següent període on s’ha pogut fer una lectura real del comptador, s’ha facturat aquesta lectura real menys l’estimació efectuada en el període anterior. 

Segons ha explicat la companyia, aquestes estimacions es van fer en tot moment amb l’objectiu d’aproximar-se al consum real i impactar el mínim a les persones usuàries.  La majoria de les estimacions de consum han estat properes a la realitat, però hi ha casos en què, per diferents motius, possiblement no s’hi han ajustat. Amb tot, no es pot aplicar una solució única per a tothom, ja que el comportament dels consums durant el confinament ha estat diferent en cada cas. Per exemple: a alguns locals comercials o activitats que no han aturat el consum, malgrat ser identificades com a activitats restringides per l’estat d’alarma i això ha provocat acumulació de consum en obtenir la lectura real; a alguns habitatges on han variat necessitats o nombre d’ocupants en relació amb el mateix període de l’any anterior: ha provocat acumulació de consum en obtenir la lectura real; o a d’altres habitatges amb consum el mateix període de l’any anterior, que aquest any no han tingut consum, per exemple segones residències: ha provocat estimacions més elevades del que correspondria.

Sorea, companyia gestora del cicle integral de l’aigua de La Bisbal, ha volgut manifestar el seu compromís de revisar cas per cas les reclamacions que es formulin en relació amb la facturació durant l’estat d’alarma.Si les persones usàries consideren que les estimacions de consum dels seus contractes no han estat ajustades a la realitat, poden sol·licitar una revisió de les seves factures i s’estudiarà el seu cas individualment per oferir la millor solució.

En aquest sentit, es pot contactar la companyia a través del web, sol·licitant cita prèvia a través d’aquest enllaç, telefònicament al 934 953 540 o al 900 405 070 (laborables de 8 h a 21 h), o per correu electrònic: sorea.lbs@sorea.cat. Sorea procedirà a escoltar el cas i proposarà solució sense desplaçament o s’acordarà una cita a la nova oficina de l’Ajuntament Vell. Per comunicar la lectura del comptador, es pot fer telefònicament al 900 816 101 o a través d’aquest enllaç (en cas de disposar d’un comptador inaccessible per estar ubicat a l’interior de l’immoble, es pot fer arribar la lectura de manera gratuïta trucant per telèfon o a través del web de Sorea).