29 octubre de 2020 a les 15:09

Subvenció de de la Diputació de Girona destinada al finançament de diverses despeses de la Bisbal d’Empordà

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi de la Bisbal d’Empordà una subvenció dins el programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per un import total de 209.956,9 euros. Van anar distribuïts de la següent manera: despeses corrents, un total de 173.281 euros (dels quals 111.682 euros es van destinar a enllumenat públic i 61.599 euros per a manteniment de parcs i jardins); fons de subvencions destinat a camins 1.100,00 euros, que van ser per a desbrossaments (sega de marges); noves tecnologies, 4.996,9 euros per a material informàtic.Per a espeses culturals es van atorgar un total de 30.579 euros: 4.600 euros es van destinar a les activitats de sessions de conta contes, 3.100 euros van ser per a la dinamització de la Biblioteca Lluïsa Duran, i els 22.934,25 euros restants van ser per activitats culturals previstes durant l’any 2020.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assis-tència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.