27 novembre de 2019 a les 14:22

Subvenció de la Diputació de Girona per a la gestió de la borsa municipal d’habitatges de la Bisbal

El projecte ‘Gestió de la Borsa d’Habitatges d’Inclusió i Suport a les tasques de coordinació en matèria d’habitatge al municipi’, adscrit a l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, té l’objectiu de fer gestió de la borsa municipal d’habitatges d’inclusió i allotjaments d’acollida. L’import total amb el que està dotat el projecte és d’11.790,78 euros (dels quals la Diputació de Girona en subvenciona el 60 %: 7.080,00 euros).

Des del maig del 2017 la borsa municipal d’habitatges es destina a persones i famílies que han perdut les seves llars. I és que un dels objectius marcats per l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania, que treballa coordinadament amb els serveis territorials a Girona de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, és poder acollir persones temporalment, mentre l’Agència de l’Habitatge no els pot oferir un habitatge de lloguer social. D’altra banda, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà també gestiona, en règim de cessió d’ús, 3 habitatges de l’avinguda Josep Irla: són d’inclusió i també formen part d’aquesta borsa d’habitatges.

Era el 2016 quan, des de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, es va fer un estudi per a la mobilització dels habitatges buits del municipi. Aquest projecte, que va comptar amb el finançament de la Diputació de Girona, preveia -entre d’altres coses- la creació d’una borsa municipal d’habitatges d’inclusió i allotjaments d’acollida. En el marc de les accions encaminades a crear aquesta borsa, l’estudi preveia mobilitzar béns del propi Ajuntament de la Bisbal.