12 novembre de 2019 a les 13:56

Subvenció de la Diputació de Girona per finançar diverses despeses de la Bisbal d’Empordà

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi una subvenció per a despes corrents d’un total de 173.281 euros. L’aportació hauria servit per finançar despeses d’enllumenat públic (123.281 euros), de manteniment de zones verdes (50.000 euros), de fons camins i desbrossaments (1.100 euros), de noves tecnologies (4.996,96 euros) i despeses culturals (30.579 euros). Les bases d’aquesta subvenció tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona per al finançament de les actuacions de competència municipal dels tipus detallats a la base 3a.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural. Als documents adjunts a aquesta publicació es poden consultar les bases específiques reguladores de l’esmentada subvenció.