12 novembre de 2018 a les 9:44

Subvenció de la Diputació de Girona per finançar diverses despeses de la Bisbal d’Empordà

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi una subvenció que finançaria despeses d’enllumenat públic, de manteniment de zones verdes, de sega de marges i de noves tecnologies. En aquest sentit, la subvenció de noves tecnologies -amb un import de 4.925,43 euros, ha servit per renovar els ordinadors de la Biblioteca de la Bisbal d’Empordà. Les bases d’aquesta subvenció tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona per al finançament de les actuacions de competència municipal dels tipus detallats a la base 3a.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural. Als documents adjunts es poden consultar les bases específiques reguladores de l’esmentada subvenció.