25 abril de 2017 a les 11:00

Subvenció de la Diputació de Girona per finançar la despesa corrent d’enllumenat públic

La Diputació de Girona ha atorgat al municipi una subvenció que finançaria la despesa corrent d’enllumenat públic. Les bases d’aquesta subvenció tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del programa anomenat Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona per al finançament de les actuacions de competència municipal dels tipus detallats a la base 3a i corresponent a l’exercici 2017.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural. Als documents adjunts es poden consultar les bases específiques reguladores de l’esmentada subvenció.