29 març de 2018 a les 14:07

Subvenció per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges per a les persones grans

S’ha obert la convocatòria per a l’any 2018, publicada en el DOGC del dia 26 de març la RESOLUCIÓ GAH/539/2018, de 21 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva, de les subvencions per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans per a l’any 2018 (ref. BDNS 390712). Aquests ajuts er a l’adequació d’interiors d’habitatges són per a persones majors de 65 anys.

Ajuts per tal que els habitatges tinguin les condicions mínimes d’habitabilitat, per adequar les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament; per facilitar la mobilitat a l’interior de l’habitatge, i per millorar l’aïllament tèrmic i/o acústic. Adreçat als titulars dels habitatges per a la rehabilitació d’interiors i als titulars d’edificis d’un sol habitatge (s’enten per titulars les persones amb títol de domini o qualsevol altre dret que permeti realitzar les actuacions de rehabilitació: propietàries, usufructuàries, llogateres o usuàries).

Es pot consultar tota la informació, bases i documentació a través d’aquest enllaç. O també es pot acudir a l’Oficina de l’Habitatge del Consell Comarcal del Baix Empordà.