12 juny de 2020 a les 9:40

Subvencions de la Generalitat de Catalunya per al pagament del lloguer

La Generalitat de Catalunya ha activat dues línies de subvencions per al pagament del lloguer:

  • Subvenció per al pagament del lloguer
    Aquesta convocatòria té per objectiu facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer, poden accedir-hi les persones físiques que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. El termini d’entrega de les sol·licituds finalitza el 3 de juliol de 2020. Més informació a través d’aquest enllaç
  • Subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans
    Es tracta de subvencions per al pagament del lloguer per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a persones de 65 anys o més en risc d’exclusió social. Poden accedir-hi persones físiques de 65 anys o més que siguin titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent a Catalunya. El termini d’entrega de les sol·licituds finalitza el 3 de juliol de 2020. Més informació a través d’aquest enllaç.

D’altra banda, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha acordat suspendre, de forma cautelar, la presentació de sol·licituds d’ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l’habitatge habitual fins que la tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds. Cal tenir present que l’Oficina Municipal d’Habitatge ofereix informació i assessorament al telèfon 972 642 310 i al correu electrònic habitatge@baixemporda.cat.