15 juliol de 2019 a les 16:28

Subvencions municipals per a la millora, rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials a peu de carrer a la Bisbal

Per a establiments comercials, de restauració, d’oficines o serveis i d’activitats tradicionals i artesania: s’ha obert la convocatòria d’ajuts a comerços a peu de carrer que promou l’Ajuntament de la Bisbal. Tots aquests tipus de negocis poden acollir-se  a les subvencions per a la millora, la rehabilitació o per la nova implementació d’establiments a peu de carrer a la Bisbal d’Empordà. L’objectiu d’aquests incentius és dinamitzar el comerç, millorar la competitivitat del comerç de proximitat, fomentar l’emprenedoria i evitar la discontinuïtat dels locals comercials.

S’han establert dues línies de subvencions; una per establiments que ja són actius, i una altra per a la implementació de nous establiments comercials. Les actuacions que se subvencionaran per establiments que ja són oberts són: millora de la imatge interior i/o exterior i dels accessos, millores en la il·luminació i/o substitucions de maquinària que millorin el rendiment energètic, millora de la competitivitat, i implantació del comerç electrònic. D’altra banda, pel que fa als establiments de nova obertura es poden subvencionar les següents actuacions: adquisició d’elements de mobiliari i decoració, maquinaria, ordinadors, aplicacions informàtiques, marques i patents, eines i utillatges, honoraris tècnics per a la tramitació de les autoritzacions i llicències vinculades a l’activitat i instal·lacions i obres (interiors i/o exteriors) per l’adequació del local.

L’import màxim de la subvenció és de 1000 € per cada beneficiari i la dotació pressupostària total per aquestes subvencions és de 13.000 €. Concretament, 6000 € pel nucli antic, dels quals el 50% ve finançat per la Generalitat de Catalunya dins el Pla de Barris i 7000 € per la resta de la Bisbal. En aquest sentit, l’actuació haurà d’haver estat realitzada entre l’1 de desembre del 2018 i el 30 de novembre de 2019 i caldrà haver fet una despesa mínima de 2.000€.

S’ha obert el període per presentar les sol·licituds d’ajuts i finalitzarà el 29 de setembre de 2019. Normativament, les subvencions estan regulades per les bases i la convocatòria, les quals estan emparades per la normativa general de subvencions i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Tant les bases específiques com la convocatòria, així com tota la documentació per sol·licitar i justificar la subvenció es poden trobar al web municipal, a l’apartat de subvencions municipals