24 juliol de 2018 a les 9:27

Subvencions municipals per a la millora, rehabilitació i nova implementació d’establiments comercials a peu de carrer a la Bisbal

Per a establiments comercials, de restauració, d’oficines o serveis i d’activitats tradicionals i artesania. Tots aquests tipus de negocis poden acollir-se  a les subvencions per a la millora, la rehabilitació o per la nova implementació d’establiments a peu de carrer a la Bisbal d’Empordà. 

En aquest sentit, l’actuació haurà d’haver estat realitzada entre l’1 de desembre del 2017 i el 30 de novembre de 2018 i caldrà haver fet una despesa mínima de 2.000€. Normativament, les subvencions estan regulades per les bases i la convocatòria, les quals estan emparades per la normativa general de subvencions i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Tant les bases específiques com la convocatòria, així com tota la documentació per sol·licitar i justificar la subvenció es poden trobar al web municipal, a l’apartat de subvencions municipals.