3 abril de 2014 a les 17:51

SUBVENCIONS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I MILLORES EN L’ACCESSIBILITAT

 3.4.2014

 El passat Ple del mes de febrer, va aprovar les bases reguladores per a la rehabilitació de façanes i millores en l’accessibilitat d’edifici.

Les subvencions, incloses dins el pla  de barris, s’adrecen les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries, o llogaters amb autorització del propietari, d’ edificis inclosos dins l’àrea urbana delimitada pel Programa de Barris, i del pla de recuperació del Riu Daró.

Les obres han de consistir en aquelles vinculades a la supressió de barreres arquitectòniques o que impliquin la modificació de l’escala i accessos a les diverses plantes de l’edifici i/o que suposin la col·locació d’un ascensor o plataforma que s’adapti a les condicions en d’edifici

Pel que fa a la rehabilitació de façanes, resten excloses les obres d’arranjament de façanes que no donin a la via pública i les obres estrictes de façanes de locals comercials, si bé, s’hi podran acollir si s’actua en tota la façana de l’edifici. En el cas de les ajudes de la intervenció al Riu Daró, no en queden excloses les obres en façanes visibles des de la llera del riu Daró, encara que no afrontin amb la via pública.

 Les subvencions que tenen assignada una partida pressupostària per l’any 2014 de 80.000 euros, tindran un màxim subvencionable de 7.500 euros any i en podran optar amb efectes retroactius aquelles obres realitzades amb llicència d’obres concedida a partir del 15 de gener de 2010, data de la signatura del Pla de barris. (OAP)