4 maig de 2022 a les 12:05

Subvencions per a la rehabilitació d’habitatges incloses en el Next Generation

En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat amb els fons europeus Next Generation, s’han aprovat una sèrie de mesures per impulsar la rehabilitació d’habitatges. Hi ha tres línies de subvencions: les destinades a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, les de millora de l’eficiència energètica en habitatges, les destinades a subvencionar l’elaboració del llibre de l’edifici i redacció de projectes de rehabilitació.

Per al finançament d’obres o actuacions de millora, caldrà acreditar l’eficiència energètica. En aquest sentit, s’ha fixat com a objectiu principal que els edificis d’habitatges i les llars redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable (EPNR) i un mínim de la demanda segons la zona climàtica. Si bé són un instrument indispensable per impulsar l’eficiència energètica, els fons també poden finançar complementàriament la rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis.

Totes les obres que se subvencionen van destinades a la rehabilitació del parc d’edificis d’habitatges existent. També s’admetran per a les obres iniciades a partir de l’1 de febrer de 2020. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a https://habitatge.gencat.cat.