15 març de 2016 a les 11:26

Termini d’inscripcions a les Proves d’accés al cicle mitjà de Terrisseria

El Departament d’Ensenyament convoca les proves que han de superar les persones que volen accedir a cicles formatius de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny.

La part comuna de la prova es fa per comprovar que els aspirants acrediten la maduresa en relació amb les competències bàsiques de l’educació secundària obligatòria (ESO) i la part específica es fa per demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb profit aquests ensenyaments.

Proves d’accés al cicle mitjà de Terrisseria que es farà el curs que ve a l’INS La Bisbal:

​T​ermini d’inscripció a les proves fins al 17 de març.

​Trobareu més informació en aquest enllaç Arts plàstiques i disseny. Grau mitjà