5 maig de 2011 a les 10:17

Torre Maria i l’escola Mas Clarà obtenen la màxima certificació de gestió ambiental europea

L’edifici de Torre Maria i l’escola Mas Clarà han obtingut el certificat de participació en el Sistema europeu de gestió i auditoria ambiental, EMAS (per les sigles en anglès Eco-Management and Audit Scheme). Es tracta de la màxima certificació a nivell europeu en termes de gestió ambiental i que garanteix el màxim nivell d’exigència en la correcció mediambiental dels processos.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de la Bisbal, Àngel Planas, ha assegurat que ‘és una molt bona notícia per a la ciutat. És un primer pas que ha de tenir continuïtat amb un doble objectiu, d’una banda en sentit col·lectiu, d’avançar en la millora ambiental i, de l’altra, en clau interna de l’Ajuntament, per raons d’estalvi de recursos energètics i eficiència ambiental’, ha dit Planas.

Cada empresa o organisme que se sotmet voluntàriament a aquest procés de certificació tria els seus propis objectius mediambientals, que són auditats externament. Per exemple, a Torre Maria, es treballa per la idoneïtat dels processos relacionats amb l’estalvi de recursos i energia, regant amb aigua de pluja, controlant el consum de gas natural i energia elèctrica o reutilitzant el paper a doble cara, entre d’altres. L’Escola Mas Clarà s’ha compromès, entre d’altres coses, a fer campanyes per la reducció de les emissions atmosfèriques i aconseguir que els desplaçaments cap a l’escola o des de l’escola siguin amb mitjans no agressius pel medi ambient.L’Ajuntament de la Bisbal ha rebut, coincidint amb la concessió d’aquesta certificació, la felicitació de la directora general de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat pel fet que ‘l’administració local assumeix el seu compromís en la construcció d’una societat ambientalment sostenible i que sap que la preservació del nostre entorn natural també és una creació de riquesa per al conjunt del país’.