10 gener de 2023 a les 15:29

Tractament antilliscant a les voreres del Pont Nou i a les entrades de les Voltes per evitar les relliscades

||||

El desembre va culminar un tractament al paviment de les voreres del pont Nou, així com a les entrades de les Voltes. La pedra natural es va buixardar: una tècnica basada en repicar-ne la superfície per tal de fer-la rugosa a fi d’evitar relliscades i caigudes (cal tenir present que el paviment d’aquest tram, sovint era humit).

Va ser l’any 2018 quan en aquest mateix paviment es va aplicar un líquid antilliscant. Aquesta recent actuació, que ha comptat amb un pressupost de 20.556,50 euros (IVA no inclòs), garanteix l’eficàcia i que el tram no tornarà a ser relliscadís.