15 juny de 2016 a les 12:17

Treballar per millorar la comunicació, la participació i la transparència

Des de l’inici d’aquesta legislatura, l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà compta amb un equip de comunicació, transparència i participació. Pensat per donar millor informació al ciutadà, elaborar continguts actualitzats i complidors amb els objectius de transparència, l’equip també treballa pel foment la participació ciutadana.

Es tracta d’un grup de treball interdisciplinari format per un tècnic en noves tecnologies, una tècnica en participació i transparència i una periodista. L’equip, destinat a millorar la comunicació de l’Ajuntament i la seva projecció social, té la part més visible de la seva tasca en  la reestructuració del web municipal i una voluntat de dinamització en la relació amb els mitjans, tan locals com comarcals.

“Som conscients que incidint en la comunicació i millorant la transparència, contribuirem al foment de la participació”- diu Marta Contreras, tècnica de participació i transparència. En aquest sentit, des del seu inici l’octubre de 2015, l’equip de treball ha posat els esforços en reestructurar del web municipal, ordenant l’espai i la informació per facilitar-ne l’accés.

També s’ha creat un gabinet de premsa que vehicula la relació amb els mitjans i treballa estretament amb les diferents àrees a fi construir un discurs institucional unitari, coherent i proper adaptat als diferents canals i xarxes on l’ajuntament publica continguts (Notícies d’actualitat al web municipal, publicitat d’actes i activitats, gestió de les xarxes socials corporatives).

L’alta del portal de transparència de la OAC o el treball enfocat a acomplir els ítems de transparència i generar els enllaços corresponents, així com l’edició de la informació necessària per a aquesta finalitat, són algunes de les tasques de la regidoria que condueix Josep Maria Castells. L’àrea, impulsora de la primera Assemblea Oberta de Pressupostos celebrada a la Bisbal, està elaborant actualment un reglament de participació ciutadana i, de cares a la tardor, endegarà de nou el butlletí municipal en paper, absent des del 2011.