1 juliol de 2019 a les 13:43

Tret de sortida de les obres d’ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer

Aquesta primera setmana de juliol arrenquen les obres d’ordenació dels carrers Ample, Antic i Valls d’en Colomer de la Bisbal d’Empordà. El projecte, aprovat l’abril passat, per majoria absoluta del Ple Municipal, preveu humanitzar l’espai i alliberar-lo de la circulació de vehicles en benefici de les persones vianants. La seva pavimentació serà de pedra natural, de manera semblant a les darreres actuacions al nucli antic de la Bisbal. Així, l’anella dels carrers esmentats del nucli antic serà arbrada i s’hi instal·laran bancs, substituint el model actual de circulació: només podran circular-hi vehicles de residents per accedir als seus garatges i els destinats a satisfer les necessitats de càrrega i descàrrega.

Les obres de la zona quedaran completades amb un nou enllumenat, instal·lació de càmeres de vigilància, jardineria, la canalització i soterrament del clavegueram i conduccions i cablejat de tota mena, entre d’altres. A fi i efecte que el projecte sigui subvencionat al 50 % pel Pla de Barris de la Generalitat, ha estat necessària la tramitació d’urgència de l’expedient: l’execució de les obres haurà de fer-se abans del 31 de desembre del 2019.

«Estem convençuts que aquesta obra representarà una gran millora per tothom, per veïns i veïnes, i per les activitats comercials i de serveis situades en aquests carrers, però també pel conjunt de la nostra ciutat, ja que es tornarà a posar en valor un dels espais més emblemàtics del municipi», ha declarat l’alcalde Enric Marquès. Tot i això, Marquès també s’ha mostrat conscient dels inconvenients que pot generar una actuació d’aquest abast: «Sorgiran moltes molèsties durant el mesos que durin les obres i per això els en demanem disculpes avançades: però des de l’Ajuntament treballarem per donar resposta a les diverses situacions per tal que aquestes molèsties siguin les menors possibles», ha afegit.


Canvis i afectacions de circulació i aparcament
Per dur a terme aquests treballs hi haurà alguns canvis i afectacions de circulació i aparcament a la zona. Amb motiu d’aquestes obres alguns carrers adquiriran un nou caràcter: durant les obres, els carrers Ample i Valls d’en Colomer romandran tancats al trànsit de vehicles, garantint tanmateix l’accés a peu a les diverses edificacions, habitats i establiments. Així, l’accés amb vehicles per a veïns i veïnes dels carrers propers que fins ara es feia pel carrer Ample, s’haurà de fer per la plaça de la Llibertat (carrer la Canonja, carrer Germans Sitjar i carrer Pella i Forgas) i, en part, des del carrer del Raval. Aquests accessos també seran utilitzats pels vehicles que vulguin accedir a les zones de càrrega.

 

Altres modificacions paral·leles a la zona
D’una banda el carrer 1 d’octubre del 2017 serà de sentit únic, des de l’avinguda les Voltes i el carrer 6 d’octubre de 1869, cap al carrer Nou i al carrer del Raig. Així, al carrer 1 d’octubre del 2017 s’hi disposarà una doble franja d’aparcament de zona blava i part de zona vermella; també serà de zona blava l’aparcament entre les Escoles Velles i l’Escola del Cor de Maria.

Un altre canvi notori també serà el d’invertir el sentit de circulació del carrer Valentí Almirall. Així, hi podran accedir els vehicles provinents del carrer 1 d’octubre del 2017, del carrer del Raig i del carrer del Morró que vagin en direcció al carrer Trinitat Aldrich i al carrer Cavallers. En aquest sentit, els vehicles provinents de la plaça Nova hauran de seguir cap als carrers Trinitat Aldrich i Cavallers. 

A més a més, posteriorment, el carrer Cavallers i el tram de la plaça Llibertat seran de sentit únic des del carrer Trinitat Aldrich i cap a l’Avinguda de les Voltes. En aquest carrer s’hi disposarà, en els trams on sigui possible, una doble franja d’aparcament de zona blava, part de zona vermella i noves zones de càrrega i descàrrega. També es farà una nova àrea de càrrega i descàrrega a l’Avinguda de les Voltes, a la banda sud, seguint l’espai d’estacionament del transport públic, que permetrà donar servei directe als establiments del nucli antic.

A la pròpia obra i en el seu entorn més immediat hi haurà avisos, nova senyalització i limitacions físiques per tal de deixar clar que s’entra en una zona afectada per les obres, reservada a veïns/es o persones que s’hi hagin d’adreçar obligatòriament. Així, a mesura que avancin les obres, s’informarà de possibles ajustos o canvis de circulació amb la corresponent senyalització. Per tal de resoldre dubtes i facilitar informació a les persones informades, l’Ajuntament de la Bisbal va efectuar el repartiment d’un ban municipal informatiu i s’ha habilitat una secció explicativa al web municipal. Per a qualsevol dubte o més informació cal dirigir-se a la Policia Local de la Bisbal (carrer Peixateries, 1) o trucar al telèfon 972 640 292.

 
    *Circulació actual


   *Nova circulació

Canvis en la ubicació de les parades del Mercat Setmanal
El primer divendres de juliol es durà a terme el canvi d’emplaçament de les parades del mercat. Així, totes les parades que fins ara s’ubicaven al carrer Ample es traslladaren a la plaça Nova i al carrer Cavallers. En aquest sentit, també s’aprofita aquest fet per a fer una reordenació del mercat, agrupant les parades segons els productes que es venen. Per tal d’explicar aquesta reordenació, els marxants han estat convocats a l’ajuntament aquest dilluns 1 de juliol.