28 novembre de 2010 a les 14:26

TV3 fa una connexió en directe des de la Bisbal d’Empordà coincidint amb la jornada electoral

L’equip de TV3 no ha estat l’únic que s’ha interessat per aquest novedós sistema de votacions, també l’Agència Catalana de Notícies ha desplaçat un equip a la Bisbal per informar del sistema de votació que es provava avui a la Bisbal. Aquest nou sistema es va instal·lar aquest dissabte i els treballadors municipals que hi treballen van rebre una formació específica per dur a terme les votacions aquest 28 de novembre. 
 
L’administració del sistema de gestió electrònic manté el procés de votació convencional, per la qual cosa els votants no experimenten cap canvi, més enllà del fet que qui tingui el document d’identitat electrònic el procés de comprovació de dades i de votació és més ràpid. L’ús d’aquest sistema permetrà simplificar i agilitar els treballs de la mesa, ja que la informació comuna de les actes només s’ha de transcriure una vegada i les trameses de dades al Centre de Recollida d’Informació es fan de manera automàtica i immediata.
 
Aquesta és la primera vegada que s’implementarà aquest sistema de gestió electrònic en unes eleccions al Parlament. La gestió electrònica es desenvoluparà en 101 col·legis electorals, 339 meses i s’hi implicaran 1.356 persones (4 per mesa). En total, aquest nou sistema de gestió incidirà amb un cens provisional de 207.411 ciutadans, l’equivalent a una població global de 305.077 persones.
 
Per a poder desenvolupar les tasques, cada mesa disposarà d’un ordinador portàtil amb un mòdem 3G i l’aplicació específica, un cens electoral en format digital, una impressora làser per a la generació de documentació electoral i un monitor addicional.
 
Durant el temps de votació, des de les meses electròniques hi ha la possibilitat d’imprimir paperetes de vot, en cas que en faltin; es farà la recerca digital del votant al cens; s’identificaran els votants mitjançant el document d’identitat electrònics; es farà el registre automàtic de els persones que efectuïn el vot a la llista numerada de votants; es trametran automàticament els avanços de participació; s’imprimiran els justificants del vot; i s’identificarà electrònicament els votants que han exercit el dret de sufragi per correu.
 
També cal destacar que durant el procés d’escrutini el sistema de gestió generarà l’acta d’escrutini de la mesa, trametrà les dades d’escrutini al Centre de Recollida d’Informació i generarà l’acta de la sessió.