20 febrer de 2020 a les 18:32

Un centenar de persones assisteixen a la presentació Pla Sectorial d’Enfortiment comercial urbà de la Bisbal

Un centenar de persones, entre les quals hi havia bona part dels regidors i regidores municipals, va assistir ahir al vespre a la presentació del Pla Sectorial d’Enfortiment Comercial Urbà de la Bisbal, que va tenir lloc a l’amfiteatre del Mundial. Amb l’objectiu de revisar el model de dinamització i de foment comercial actual i per tal de planificar sectorialment el comerç en diversos àmbits, la proposta planteja encarar el futur comercial urbà del municipi amb més força, per fer front als canvis en la societat de consum i la forta crisi que pateix el comerç local.

Aquest plantejament estratègic persegueix diversos objectius: reforçar i impulsar el posicionament de la ceràmica com a producte de notorietat; aconseguir que el teixit comercial i el concepte “ceràmica” formin part d’un tot; crear espais d’estada lúdica i comercial agradables; recuperar les fugues de compres en establiments individuals diferenciats i notoris i captar nous compradors/es de l’àrea d’influències. Per tal d’aconseguir aquests objectius s’han establert diverses línies estratègiques que es desglossen en diferents accions de treball que, alhora, impliquen l’administració pública, l’associació de comerciants, i els comerços en particular. Tot, amb dinàmiques de treball conjuntes i coordinades.

Les línies estratègiques d’actuació inclouen eixos diversos: el branding (amb la ceràmica com a eix central); el divendres (com a dia comercial de la Bisbal, amb l’ajuda del mercat); l’urbanisme (que vol potenciar la creació d’un circuit lúdic comercial al municipi); la competitivitat (amb el comerç, com a component d’experiència de visita); i l’impuls (amb la col·laboració pública i privada del Pla). «El més important, però, és treballar plegats per marcar objectius comuns i assolibles», va declarar l’alcalde de la Bisbal, Enric Marquès.
 

La ceràmica com a element característic
«Tenim un element que ens caracteritza com a ciutat, que és la nostra marca: la ceràmica, amb un buc insígnia de primer ordre, el Terracotta Museu, i ho hem d’aprofitar», va remarcar l’alcalde. I és que bona part del Pla parteix d’aquí: del fet que serà l’especialització el que farà que el comerç torni a agafar impuls. «Tothom ha de tenir clar que només treballant de forma conjunta anirem endavant», va explicar Enric Marquès. A més a més també l’alcalde també va remarcar: «Tot i que l’estudi fa referència als divendres com a dia fort del comerç, cal tenir clar que cada vegada hi ha més gent interessada en visitar el territori interior de la Costa Brava, l’Empordanet: hem de tenir una oferta comercial potent de cap de setmana per atreure’ls a la Bisbal», va sentenciar. 

Aquests darrers anys s’han impulsat programes de dinamització comercial i accions destinades a la promoció de la Bisbal d’Empordà. Bona part d’aquestes polítiques s’han centrat en la planificació i execució de campanyes publicitàries i activitats de dinamització al carrer, així com també ajuts econòmics a les entitats de comerciants, a la creació de línies de suport d’ emprenedories comercials, o a la millora dels establiments comercials existents i d’altres activitats d’embelliment (accions de microurbanisme o accions urbanístiques de gran abast en els eixos comercials principals).

A partir de la recollida de dades locals o macroeconòmiques i treball de camp, s’han analitzat les aportacions dels principals agents vinculats en el desenvolupament econòmic de l’espai urbà amb l’objectiu d’incloure una diagnosi i anàlisi de l’estat del sector comercial bisbalenc amb un retrat del teixit comercial i econòmic existent en la trama urbana. També s’ha analitzat l’oferta i la demanda comercial de la Bisbal i s’han identificat experiències i bones pràctiques de desenvolupament que puguin ser aplicables al municipi. Tot plegat, amb la voluntat de definir un pla d’acció sectorial que determini què cal fer per reforçar el comerç urbà de la Bisbal d’acord amb cadascun dels àmbits: definir i consensuar quin ha de ser el model de desenvolupament econòmic urbà.

Aquest projecte està subvencionat per la Diputació de Girona en el marc de les subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament local.