22 novembre de 2019 a les 11:08

Un gir de 174 graus: campanya per augmentar el rendiment acadèmic, ampliar l’FP dual i involucrar a empreses i la societat

174 és el nombre de titulacions que ofereix la formació professional inicial a Catalunya, 174 també forma part del lema d’una campanya de la Generalitat per posar-la en valor, «Un gir de 174 graus», per transmetre que a través de l’FP es pot dur a terme un canvi rellevant a la vida. Per aquest motiu, la campanya s’ha fet amb persones reals en lloc d’actors per dotar-la de més veracitat i s’adreça a tota la societat: alumnes, persones en situació d’atur o amb interès en fer un reciclatge formatiu, i també a les empreses i al conjunt de la societat.

La campanya va acompanyada de mesures per millorar l’oferta de la formació professional, com l’increment de l’oferta en FP: aquest curs s’ha incrementat l’oferta amb 106 grups nous. L’objectiu per al 2022 és superar l’oferta del 60% en FP dins dels estudis post obligatoris, ara és del 51%. A Catalunya actualment es poden cursar 174 títols de 24 famílies professionals diferents.

D’altra banda, també cal fer esment de la formació contínua i ocupacional. La formació professional també està al servei de les persones treballadores, tant les que estan en actiu, com les aturades. De la formació de les persones aturades s’encarrega el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), mentre que el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya s’adreça a persones treballadores en actiu. Si es posa el focus en la inserció laboral, es pot veure que passats 6 mesos més del 50% de les persones que han passat per un curs troben feina, i passat un any gairebé el 70% han estat contractades o s’han donat d’alta com autònoms.

La campanya també vol servir per millorar el rendiment acadèmic de l’alumnat. Un 49% dels alumnes de grau mitjà aproven tots els mòduls del curs on estan matriculats i un 62% acaba el curs. L’objectiu és que l’índex de rendiment acadèmic arribi al 75% i el de fidelització al 80% l’any 2022. Per donar suport a aquest Pla de millora, s’ha habilitat una partida econòmica de 1.128.296 euros, destinada a la formació permanent del professorat.

Afavorir l’equitat de gènere també és un dels punts del projecte. A partir d’aquest curs, es bonificarà la matriculació de dones en els cicles de formatius de grau superior vinculats al sector industrial. De cara al vinent, està treballant per incrementar aquesta possibilitat en altres sectors en què es produeixi disparitat de gènere i demanda laboral.

A més a més, també es vol aconseguir implicació de l’empresa: l’FP dual. La Formació Professional dual és una modalitat de formació que es realitza tant al centre educatiu com a l’empresa. La campanya vol implicar les empreses perquè s’acullin a l’opció de cursar l’FP dual. Pel que fa a l’FP integrada, el Govern té previst regular un nou tipus de centres d’FP, coneguts com a centres d’FP integrada, quan es posi en funcionament l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.