10 novembre de 2017 a les 12:51

Un procés participatiu per confeccionar el Pla local d’acció social de la Bisbal

Des de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania del consistori  s’està treballant per l’elaboració de Pla local d’acció social de la Bisbal. Aquest emmarcarà les accions i propostes de treball que caldrà prioritzar amb l’objectiu de generar xarxes socials, millorar la convivència i la cohesió social i facilitar la igualtat d’oportunitats de bisbalenques i bisbalencs.

Tenint en compte la complexitat dels problemes socials i les diverses necessitats, el Pla pretén ser abordat des d’una visió àmplia i conjunta. Per això vol fer-se d’una forma participativa, tot generant un debat a través del qual s’hi puguin veure tots els agents del territori i implicar una àmplia diversitat de col·lectius.

Aquest octubre s’han endegat un seguit d’entrevistes a entitats locals amb la voluntat d’explicar el procés i la voluntat consistorial d’empoderar les entitats en matèria d’acció social i ciutadana. La meta és conèixer les seves necessitats, inquietuds i possibilitats, per tal d’aconseguir fer xarxa entre totes elles. I és que s’han escollit les entitats amb la voluntat de reflectir la heterogeneïtat i diversitat associativa del municipi.

Un cop ja finalitzat aquest primer tram, es convida a agents i entitats a participar en dues jornades de treball. La primera presentació serà aquest dissabte 11 de novembre, al voltant de les diverses dinàmiques de treball en xarxa i cooperació. La segona oberta a tota la ciutadania –i cabdal- se celebrarà el dissabte 2 de desembre: a partir d’una conferència inaugural al voltant de la responsabilitat social de les entitats, es faran tallers sectorials simultanis per tal d’extreure’n propostes de treball que responguin a les necessitats pròpies i comunitàries. Es preveu que el tancament i entrega del Pla sigui a principis del 2018.