23 desembre de 2021 a les 8:18

Una enquesta ciutadana per avaluar la situació educativa de la Bisbal d’Empordà

En el marc de l’adhesió de l’Ajuntament de la Bisbal a l’Aliança Educació 360, s’està fent un estudi de la situació educativa de la Bisbal. L’objectiu: detectar fortaleses i debilitats, poder establir unes línies de treball educatives de ciutat i conèixer l’opinió de tots els bisbalencs i bisbalenques. En aquest sentit, el consistori fa una crida a respondre i a difondre aquesta enquesta.

En aquesta línia, durant el mes de gener, una enquestadora també anirà a fer enquestes presencials a diferents punts de la Bisbal. Aquest estudi s’està fent gràcies a una subvenció de la Diputació de Girona, i s’ha encarregat a la Fundació Pallach, que hi està treballant conjuntament amb l’Àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de la Bisbal.

Educació 360 és una iniciativa educativa, social i política que planteja connectar els aprenentatges que es produeixen en tots els temps i espais de la vida de les persones. Ho fa vinculant escola, famílies i tots els recursos i actius de la comunitat i vetllant per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats. Amb el convenciment que el futur de l’educació passa per aquesta mirada global de 360 graus, l’Educació 360 proposa que el model educatiu promogui i incorpori també les oportunitats educatives que avui es troben fora del sistema reglat escolar: activitats extraescolars, de vacances, el temps de migdia i, en àmbits com l’artístic, l’esportiu, el lúdic, de lleure, tecnològic… Es tracta d’una concepció de l’educació que entén la comunitat i el municipi com un ecosistema educatiu i proposa generar més i millors oportunitats educatives, al llarg i ample de la vida; connectar els aprenentatges i l’educació lectiva i no lectiva, dins i fora de l’escola, proporcionant itineraris personalitzats; promoure i garantir l’equitat, la igualtat d’oportunitats i evitar la segregació; i construir una aliança, desenvolupant un treball col·laboratiu de tots els agents de la comunitat.