20 maig de 2020 a les 12:22

Ús obligatori de mascareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19

|||

Una ordre publicada al Boletín Oficial del Estado (BOE) d’avui regula l’ús obligatori de màscara per part de la població. S’entendrà completa l’obligació mitjançant l’ús de qualsevol mena de mascareta, preferentment les higièniques i quirúrgiques, que cobreixi nas i boca. L’ordre entra en vigor el proper dijous 21 de maig de 2020 i mantindrà la seva eficàcia durant tota la vigència de l’estat d’alarma i les seves possibles pròrrogues. Així, a partir de demà serà obligat l’ús de mascaretes en la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal de com a mínim dos metres. L’ús de mascaretes serà obligatori per persones de 6 anys o més, i recomanable per a infants entre 3 i 5 anys.

L’obligatorietat no serà exigible en els casos de persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per l’ús de màscara (persones en les quals l’ús de màscara resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització); pel desenvolupament d’activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d’aquestes, resulti incompatible l’ús de la màscara; i, també, en causa de força major o situació de necessitat.

Per tal de conscienciar sobre la necessitat d’utilitzar mascaretes en aquests moments, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà n’ha instal·lat als gegants i capgrossos del bestiari bisbalenc que reposen al vestíbul del Teatre Mundial. Les mascaretes han estat confeccionades per part de la quarantena de dones bisbalenques que ja en va fer més de 10.000 amb finalitats solidàries. I és que l’ús de mascareta és un acte de responsabilitat col·lectiva i ningú està exempt de riscos.