Serveis

Contacte

Industria i ocupació
c/Aigüeta, 17
17100 – la Bisbal d’Empordà (Girona)
Tel: 972 646 806

Pla de Barris

Què és el Pla de Barris? 
És un projecte que neix de la llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. Amb aquesta llei la Generalitat pretén dotar a les administracions catalanes dels instruments necessaris per dur a terme intervencions de caire social i urbanístic en aquells barris que ho requereixin.

Els principals objectius d’aquesta llei són:

 • Generar un instrument de redistribució social
 • Promoure la rehabilitació integral de barris especials
 • Emprendre accions de millora social per fomentar la cohesió i la integració en els barris
 • Millorar la sostenibilitat ambiental
 • Fomentar la dinamització econòmica

L’Ajuntament de la Bisbal va iniciar el projecte Pla especial per la recuperació del nucli antic per millorar, transformar i impulsar el barri. L’any 2010 es va signar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Generalitat amb una inversió de 8.155.000€

L’objectiu és la recuperació del Nucli antic a partir de la millora urbanística, social i mediambiental, tenint en compte els trets distintius del barri i fomentar la participació ciutadana.

El Pla de Barris del Nucli Antic preveia actuacions urbanístiques i socials entre els anys 2010 i 2013, per millorar les condicions de vida dels veïns. En el marc de la crisi econòmica, les actuacions no es van poder completar i per això es va prorrogar el Pla fins al 2019 i es va modificar puntualment fins a reduir l’import d’inversió a 6.490.650,98€.

Les intervencions s’apliquen a diferents camps d’actuació:

 • Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds
 • Rehabilitació i equipaments dels elements col·lectius
 • Provisió d’equipaments per a ús col·lectiu
 • Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
 • Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
 • Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els equipaments
 • Desenvolupament de programes de millora social, urbanística i econòmica
 • Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

Documents adjunts