>

Ajuntament

>

>

2 places Ajudant de cuina – residència geriàtrica – estabilització

Procés selectiu d'estabilització de 2 places d'ajudant de cuina

Sistema de selecció: CONCURS – estabilització

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC

ESTAT: OBERT

Comença : 15.02.2024
Acaba : 05.03.2024

Documents adjunts