>

Ajuntament

>

>

Borsa conserges

Procés selectiu per la creació d'una borsa de conserges

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP

ESTAT: OBERT

Comença : 03.02.2024
Acaba : 22.02.2024

Documents adjunts