Inici

>

Ajuntament

>

>

Borsa d’Auxiliars de geriatria

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'Auxiliars de geriatria mitjançant concurs

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’AUXILIARS DE GERIATRIA EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP

Comença : 24 d’agost de 2023

Acaba : 12 de setembre de 2023

Documents adjunts