>

Ajuntament

>

>

Borsa d’Auxiliars de Geriatria

Procés selectiu par a la creació d'una borsa d'Auxiliars de Geriatria

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A CREAR UNA BORSA D’AUXILIARS DE GERIATRIA EN RÈGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT: TANCAT

Comença : 06/01/2023

Acaba : 21/01/2023

————————————————————————————-

PROVES SELECTIVES:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10, 17100 La Bisbal d’Empordà

Data : 13 d’abril de 2023

Hora : 09:30

Es realitzarà la prova següent:

1er.- Exercici: Teoric- pràctic.

————————————————————————————-

Convocatòria de la prova de català:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10 , 17100 La Bisbal d’Empordà

Data : 17 d’abril de 2023

Hora : 10:30 hores

Documents adjunts