Inici

>

Ajuntament

>

>

Borsa de treball administratiu/ves en règim funcionari interí

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Administratius/ves en règim de funcionari interí.

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA D’ADMINISTRATIUs/VES EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT: OBERT

Comença : 28/06/2023

Acaba : 18/07/2023

Documents adjunts