>

Ajuntament

>

>

Borsa de Treball d’ Agent de Policia Local

Procés selectiu Borsa de Treball d' Agent de Policia Local

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A CREAR UNA BORSA D’AGENTS DE LA POLICIA LOCAL EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT: OBERT

Comença : 06/01/2023

Acaba : 21/01/2023

————————————————————————————-

PROVES SELECTIVES:

Lloc : Edifici Escoles Velles C/ 1 d’octubre de 2017, núm. 16-24, 17100 La Bisbal d’Empordà

Data : 14/03/2023

Hora : 09:30

Es realitzaran les tres proves següents:

1er.- Exercici: Cultura general

2n.- Exercici: Prova teòrica

3er.- Exercici: Proves Físiques

————————————————————————————-

Convocatòria de la prova psicotècnica:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 17 de març de 2023

Hora : 9:30 hores

————————————————————————————-

Convocatòria de la prova mèdiques:

Lloc : Alfamèdic Palamós, Avinguda Catalunya 83

Data : 22 de març de 2023

Hora : Mirar anunci

Documents adjunts