>

Ajuntament

>

>

Borsa de treball d’Administratius/ves

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'Administratius/ves en règim de funcionari interí.

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A CREAR UNA BORSA D’ADMINISTRATIUs/VES EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT: OBERT

Comença : 20/02/2023

Acaba : 03/03/2023

—————————————————-

PROVES SELECTIVES:

Lloc : Passeig Marimon Asprer, 10, 17100 La Bisbal d’Empordà.

Data : 27 d’abril de 2023

Hora : 10:00

Es realitzarà la prova següent:

1er.- Exercici: Coneixaments teorics

2on.- Exercici: Coneixaments pràctics

Documents adjunts