>

Ajuntament

>

>

Borsa de treball d’Infermers/es

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa de treball d'infermers/es mitjançant concurs

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’INFERMERS/ES EN RÈGIM LABORAL TEMPORAL MITJANÇANT CONCURS

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP

Comença : 22 d’agost de 2023

Acaba : 10 de setembre de 2023
————————————————————————————————————
Convocatòria de la prova entrevista personal:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 3 de novembre de 2023

Hora : 11: 45hores

Documents adjunts