>

Ajuntament

>

>

Cobertura interina de la plaça de TAG SECRETARIA

Procés de selecció per la cobertura interina de la plaça de TAG SECRETARIA i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER LA COBERTURA INTERINA DE LA PLAÇA DE TAG SECRETARIA I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT: SENSE EFECTE

Comença : 06/01/2023

Acaba : 21/01/2023

Documents adjunts