>

Ajuntament

>

>

Constitució Borsa d’Arquitecte/a

Procés selectiu per a la constitució d'una borsa d'Arquitecte/a

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A CREAR UNA BORSA D’ARQUITECTE/A EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT: OBERT

Comença : 13/04/2023

Acaba : 03/05/2023

Documents adjunts