>

Ajuntament

>

>

Creació d’una borsa d’Administratiu/va

Procés selectiu par a la creació d'una borsa d'Administratiu/va

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A CREAR UNA BORSA D’ADMINISTRATIU/VA EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 15 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT:

Comença : 18/06/2022

Acaba : 04/07/2022

————————————————————————————-

Termini presentació d’al·legacions a la llista d’admesos i exclosos provisionals, si s’escau és de 10 dies hàbils des del dia següent a la seva publicació . Per tant, el termini començarà el dia 04/08/2022 i acabarà el 19/08/2022, ambdós inclosos.

————————————————————————————-

Convocatòria de les proves:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10.

Data : 08/9/2022

Hora :09:00 hores

Documents adjunts