>

Ajuntament

>

>

Creació d’una borsa de treball de Tècnic/a d’Administració General

Procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de Tècnic/a d'Administració General

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TAG

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al BOP.

ESTAT:

Comença : 23/02/2022

Acaba : 14/03/2022

————————————————————————————-

Termini presentació d’al·legacions a la llista d’admesos i exclosos provisionals, si s’escau: 10 dies hàbils a comptar des del dia 08/04/2022 (acaba el 25/04/2022).

————————————————————————————-

Convocatòria de la prova:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà,
Plaça del Castell, 10
17100 La Bisbal d’Empordà
Data : 03/05/2022
Hora : 09:00 hores.

Documents adjunts