>

Ajuntament

>

>

Educador/a escola bressol

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d 'una plaça d'Educador/a Escola Bressol mitjançant concurs oposició i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A ESCOLA BRESSOL MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS OPOSICIÓ I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS – OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

Comença : 11 d’agost de 2023

Acaba : 31 d’agost de 2023

Documents adjunts