>

Ajuntament

>

>

Educador/a social en règim laboral fix

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d 'una plaça d'educador/a social mitjançant concurs i constitució d'una borsa de treball

ROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE LABORAL FIX D’UNA PLAÇA D’EDUCADOR/A SOCIAL MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

Comença : 13 de juliol de 2023

Acaba : 1 d’agost de 2023
————————————————————————————————————
Convocatòria de la prova entrevista personal:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 24 d’octubre de 2023

Hora : 13:00 hores

Horari orientatiu per els/les aspirants:

o Claudia Ferrer Mension – 13:00h
o Hernan Souto Berrocal– 13:15h
o Ariadna Vilanova Farres – 13:30h
o Elena Montiel Bach – 13:40h
o Rene Montiel Casas – 14:15h
o Anna Luis Suari – 14:30

Documents adjunts