>

Ajuntament

>

>

1 plaça Encarregat/da instal·lacions esportives – estabilització

Procés selectiu d'estabilització d'una plaça d'encarregat/da d'instal·lacions esportives

PROCÉS DE SELECCIÓ D’ESTABILITZACIÓ PER LA COBERTURA D’UNA PLAÇA D’ENCARREGAT/DA D’INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: EN CURS

Comença : 09.02.24
Acaba : 28.02.24

Documents adjunts