>

Ajuntament

>

>

Cobertura definitiva Enginyer/a tècnic/a: Activitats

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'enginyer/a tècnic/a: Activitats mitjançant concurs i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINTITIVA EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA D’ENGINYER/A TÈCNIC/A: ACTIVITATS MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL.

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 9 de març de 2023

Acaba : 29 de març de 2023

——————————————————————————————————-

Convocatòria de la prova entrevista personal:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 18 de maig de 2023

Hora : 9:30 hores

Documents adjunts