>

Ajuntament

>

>

1 plaça Monitor/a esports – estabilització

Procés selectiu d'estabilització d'una plaça de monitor/a esports

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: EN CURS

Comença : 09.02.2024
Acaba : 28.02.2024

Documents adjunts