>

Ajuntament

>

>

Plaça d’Agent Policia Local

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça d'Agent Policia Local mitjançant concurs i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE AGENT POLICIA LOCAL MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 7 de març de 2023

Acaba : 27 de març de 2023

————————————————————————————————————

Lloc : C/ de les Mesures Nº 17 – Bisbal d’Empordà 17100

Data : 7 de juliol de 2023

Hora : 10:00 hores

Es realitzaran la prova següent:

1er exercici: Prova psicotècnica

——————————————————————————————————–

Convocatòria de les proves mèdiques:

Lloc : Alfamèdic Palamós, Avinguda Catalunya 83

Data : 1 d’agost de 2023

Hora : Mirar anunci

——————————————————————————————————–

Convocatòria de l’entrevista personal:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, Plaça del Castell Nº 10

Data : 6 de setembre de 2023

Hora : Mirar anunci

Documents adjunts