>

Ajuntament

>

>

Plaça d’Arquitecte/a, en règim de funcionari de carrera

Procés selectiu per a cobrir la plaça d'Arquitecte/a, en règim de funcionari de carrera, i la constitució d’una borsa de treball (OPO 2021)

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR UNA PLAÇA D’ARQUITECTE/A EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIÓ

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT:

Comença : 14/06/2022

Acaba : 4/07/2022

————————————————————————————-

Termini presentació d’al·legacions a la llista d’admesos i exclosos provisionals, si s’escau és de 10 dies hàbils des de la seva publicació (21/05/2022). Per tant, el termini per a presentar les al·legacions començarà el dia 22/07/2022 i acabarà el 04/08/2022, ambdós inclosos.

————————————————————————————-

Convocatòria de les proves:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10.

Data : 02/09/2022

Hora : 09:00 hores

Documents adjunts