>

Ajuntament

>

>

Plaça d’auxiliar administratiu/va: esports

Procés selectiu per a la cobertura definitiva per promoció interna mitjançant el sistema de concurs oposició d'una plaça d'auxiliar administratiu/va: esports en règim laboral fix

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM LABORAL FIX PER PROMOCIÓ INTERNA I MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA D’AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA: ESPORTS

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIO ( PROMOCIÓ INTERNA)

Termini presentació instàncies: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 29 de març de 2023

Acaba : 27 d’abril de 2023
——————————————————————————————————-

PROVES SELECTIVES:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10, 17100 La Bisbal d’Empordà

Data : 20 de juny de 2023

Hora : 10:00

Es realitzarà la prova següent:

1er.- Exercici: Coneixaments teòrics

2 on.- Exercici: Coneixaments pràctics

Documents adjunts