>

Ajuntament

>

>

Plaça de TAG Jurídic

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de TAG Jurídic mitjançant concurs oposició en règim de funcionari de carrera i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TAG JURÍDIC MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCURS OPOSICIO I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS OPOSICIO

Termini presentació instàncies: 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 24 de març de 2023

Acaba : 24 d’abril de 2023

————————————————————————————————————

Lloc : C/ de les Mesures Nº 17 – Bisbal d’Empordà 17100

Data : 6 de juny de 2023

Hora : 9:30 hores

Es realitzaran les dues proves següents:

Coneixements teòrics
Coneixement pràctics

Documents adjunts