>

Ajuntament

>

>

Plaça de tècnic/a de comptabilitat

Procés selectiu per a la cobertura definitiva d'una plaça de tècnic/a de comptabilitat mitjançant concurs i constitució d'una borsa de treball

PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBERTURA DEFINITIVA EN RÈGIM DE FUNCIONARI DE CARRERA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A DE COMPTABILITAT MITJANÇANT SISTEMA DE CONCURS I CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL

Sistema de selecció: CONCURS

Termini presentació instàncies: 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació al DOGC.

ESTAT: OBERT

Comença : 7 de març de 2023

Acaba : 27 de març de 2023

———————————————————————

Convocatòria de la prova entrevista personal:

Lloc : Ajuntament de la Bisbal d’Empordà. Plaça del Castell, 10

Data : 18 de maig de 2023

Hora : 11:00 hores

Horari orientatiu per els/les aspirants:

o Mireia Duran Güibas – 11:00h

o Pilar Afonso Afonso – 11:15h

o Laura Vidal Marquès: 11:30h

Documents adjunts